Fra konferencen i 2020 om 'Kreativitet' - Peter Balch Berthelsen fra Moesgaard Museum fortæller om deres brug af interaktivt design i udstillinger.
Fra konferencen i 2020 om 'Kreativitet' - Peter Balch Berthelsen fra Moesgaard Museum fortæller om deres brug af interaktivt design i udstillinger.


Den faglige festival

Hvert år afholder CREATE en konference, der stiller spørgsmålstegn ved noget af det, vi tager for givet, når vi beskæftiger os med visuelle fortællinger. Det er en mulighed for at møde eksperter indenfor vidt forskellige discipliner, som øser af deres store viden, så du kan blive klogere og få stof til eftertanke i din hverdag.

Kunst og forskning

Det er vigtigt for os, at konferencerne er tværfaglige, og vi inviterer derfor både forskere med stor teoretisk indsigt, samt professionelle kunstnere og andre med stor erfaring fra et praksisnært felt. Hvorfor? Fordi det er her magien opstår, når eksperter fra vidt forskellige områder inddrager os i deres måde at anskue og begribe verden på.

Deltag, hvis du er nysgerrig

Vores konferencer er for alle, der er nysgerrige. Din baggrund eller faglighed er ikke vigtig, og du kan lige så godt være tegner, bibliotekar, lærer, grafiker eller noget helt femte. Alle er velkomne. Det er blot berigende, at der også hos publikum er en blandet faglighed.